Services

Her er nogen af de services vi tilbyder til alle.

Bogføring & kreditorstyring

Kontering, bogføring, afstemning kasse, bank, løn og skyldig løndele mv.

Det kan også omfatte arbejde med projektstyring, balancer, budgetter, budgetopfølgning, likviditet-styring, rapporteringer til bank, bestyrelse, revisorer mv.

Momsregnskab & lønsumsafgifter

Afstemme og indberette til myndigheder/skat. Heri differentieret moms, brugt-moms ordningen, lønsumsberegninger mv

Lønadministration

kan f.eks. omfatte indberetning af de relevante oplysninger til et lønbureau, overblik og administration vedr. overenskomster, lønrefusion, vikaransættelser, fleksjob, sygedagpenge

Fakturering & debitorstyring

Arbejdet kan bestå i at udarbejde og sende fakturaer, løbende kontrollere de relevante konti, eventuel iværksætte rykkerprocedure mv. Ofte er det en fordel, at sådanne økonomiske opgaver forestås af et udenforstående bureau, fordi det mere personlige og direkte forhold mellem kunde og virksomhed så ikke forstyrres heraf.

Oprydning i “tilgroede” regnskaber

Hvis “vildnisset” har fået lov til at bredde sig for meget, kan det efterhånden være svært selv at skaffe sig overblik.

Så kan vi fungere som opryddere og skaffe dig den nødvendige orden – og tilrettelægge et system, der kan holde fremover.

Iværksætterhjælp

Vejledning og oplæring i administrative opgaver i forbindelse med virksomhedsstart
– samt eventuel justering af arbejdsgange, efterhånden som virksomheden ændrer sig.

Brancher

Vi håndterer mange forskellige brancher bl.a

Mindre og større håndværksvirksomheder

Turist- og servicevirksomheder

Hoteller og restaurationer

Autolakereri og -ophugger

Frisører

Fri- og efterskoler

Opholdssteder

Medie branchen

Alternative behandlere

og mange andre…

Lidt om os

MBC Office
Erhvervsservice   Økonomi   Administration

Vi startede MBC Office september 2002, vi varetager opgaver for både små og mellemstore virksomheder samt etablerede såvel som iværksættere.

 

Virksomheden har i dag til huse på Bülowsvej 11 i Skælskør, hvorfra en bred vifte af virksomheder – hovedsagelig vestsjællandske – betjenes.

 

Nogle af vore kunder foretrækker papir og pen fremfor en pc.
Det kan sagtens lade sig gøre hos os – så sørger vi for det nødvendige tastearbejde.

 

Hvad og hvor meget du selv vil stå for, og hvad du gerne vil have os til at lave er dit valg.
Samarbejdet kan tilrettelægges, så det passer bedst til din virksomheds behov og rutiner.
Meget kan foregå over nettet – eller omkring bordet hos dig eller på vores kontor.

Gældende skattesatser 2024

Skattefri kørselsgodtgørelse indtil 20.000 km  379 øre/km

Skattefri kørselsgodtgørelse ud over 20.000 km 223 øre/km

Værdi af fri telefon, computer og internet 3.200 kr.

Topskat 15% (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket) 588.900- kr.

 

Læs mere på skat.dk HER

Databeskyttelsesforordningen

Ny forordning for danske virksomheder
gældende lovgivning fra 25. maj 2018

se vejledningen på gdpr.dk